Finálový deň KODU CUP 2019

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

13. decembra 2019 sa konalo v Kino Trstená vyhodnotenie celoslovenskej súťaže v programovaní Codu Cup 2019. Organizátori ZS Rudolfa Dilonga a spoločnosť Microsoft privítali finalistov súťaže do ktorej sa zapojilo trinásť škôl Slovenska. Víťazi odprezentovali svoje hry a podelili sa o nadobudnuté programátorské skúsenosti. Výsledky vyhlásila riaditeľka pre oblasť školstva Microsoft Slovakia Marcela Havrilová, ktorá sa spojila do sály cez videokonferenciu.

Víťazom gratulujeme.

Ocenení Codu Cup 2019:
1. kategória 1-4. ročník
Kolektív detí z 2.A ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga Trstená s horu Kodu na rybačke
2. kategória 5.-6. ročník
Júlia Kandráčová CZŠ sv.Jána Krstiteľa, Sabinov s hrou Šiestacký test
3. kategória 7.-9. ročník
Dávid Kravec ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves s hrou Simulátor varenia

fotogaléria

Výsledky KODU CUP 2019

Víťazné hry CODU CUP 2019

1. kategória 1-4. ročník

Kolektív detí z 2.A ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga Trstená s horu Kodu na rybačke

Názov hry: Kodu na rybačke

Ovládanie: Hru ovládame joistikom. Pravým R pohyb.

Popis hry: Kodu si nastúpi na loď. Na mori musí uloviť 10 rybiek. Pozor na žraloka. Ak sa dotkne lode, hra skončí neúspešne.

Cieľ hry: Nachytať 10 rýb, vyhýbať sa čiernemu žralokovi.

 

2. kategória 5.-6. ročník

Júlia Kandráčová CZŠ sv.Jána Krstiteľa, Sabinov s hrou Šiestacký test

Šiestacký test

Náučná hra v ktorej si zopakuješ učivo 6. ročníka.

Čakujú ťa tu hravé úlohy z matematiky, chémie, dejepisu, biológie a geografie.

Na konci hry ťa čaká vysvedčenie.

Keď odpovieš na všetky otázky dobre tak som si istá že dostaneš jednotky. 😀

Ovládanie : WASD a šípky = pohyb

Keď chceš odpovedať na otázku tak sa dotkni zo svojim kodu predmetu ktorý hovorí správnu odpoveď

3. kategória 7.-9. ročník

Dávid Kravec ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves s hrou Simulátor varenia

Hra pre jedného hráča s tutoriálom

Ovládanie: pohyb- klávesy ASWD

: zobratie predmetu: pravé tlačidlo myši

: položenie predmetu: ľavé tlačidlo myši

Popis hry: Tutoriál: V ľavom hornom rohu sa nachádzajú recepty. Podľa nich treba postupne pridávať vymenované potraviny. Keď sú potraviny všetky, treba dať pizzu piecť do pece.

: Hra: V hre sa okrem receptov nachádzajú v ľavo hore úlohy. Tam sa hráč dozvie, akú pizzu má urobiť. Podľa receptu dá suroviny, potom pizzu piecť. Keď je hotová, tak ju dá čašníkovi a úloha je splnená.

Cieľ hry: Pripraviť požadované pizze

 

Spúšťame 4. ročník KODU CUP

ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga Trstená a spoločnosť Microsoft Slovakia organizujú  štvrtý ročník súťaže v programovaní Kodu CUP 2019.

Prihlásiť sa môžete do 31. októbra 2019 na tejto adrese.

Propozície súťaže

 

Prihlásené školy do KODU CUP 2019

1. ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga, Trstená
2. ZŠ s MŠ Liesek
3. Základná škola Jakubov
4. Základná škola Ľudovíta Štúra, Komenského 1/A, 900 01 Modra
5. ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou
6. CZŠ sv.Jána Krstiteľa, Sabinov
7. ZŠ s MŠ Nižná
8. ZŠ s MŠ, Ulica Jána Bottu 27, Trnava
9. ZŠ s MŠ Pod hájom, Dubnica
10. Stredná športová škola, Banská Bystrica
11. Základná škola Bytča
12. ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves

Sponzori a partneri súťaže

Ďakujeme:

 

 

Propozície KODU CUP 2019

ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga Trstená a spoločnosť Microsoft Slovakia organizujú  štvrtý ročník súťaže v programovaní Kodu CUP 2019.

Cieľ:

Špecializovaný program Kodu Game Lab je od spoločnosti Microsoft. Cieľom je prebudiť  u žiakov tvorivé schopnosti. Ponúknuť priestor pre kreativitu a realizáciu ich fantázie. Vytvorili vlastnú hru, určiť jej pravidla a definovali zložité podmienky fungovania sveta Kodu na základe princípu jednoduchého programovania objektov.

Zadanie súťaže

Vytvor vlastnú hru v Kodu Game Lab a urč jej pravidlá.

Podmienky súťaže:

Termín prihlásenia:

Od 1.10. 2019 do 31. 10. 2019

Prihlásiť školu môžete vyplnením prihlasovacie online formulára

Veková kategória:

 1. Kategória: žiaci 1.-4. ročníka ZŠ a osemročných gymnázií po kvartu
 2. Kategória: žiaci 5.-6. ročníka ZŠ a osemročných gymnázií po kvartu
 3. Kategória: žiaci 7.-9. ročníka ZŠ a osemročných gymnázií po kvartu

Časový harmonogram súťaže:

 • október 2019 registrácia škôl
 • október- december 2019 programovanie hier na školách
 • online webinár: Ako pracovať v prostredí KODU
 • december 2019 vyhodnotenie hier na školách, odoslanie finálových hier
 • december 2019 registrácia finalistov
 • december 2019 finále a vyhodnotenie Codu CUP Kino MIER Trstená

Programovanie hier a výber finalistov

Žiaci sa na hodinách informatiky oboznámia s programom KODU a vyberú si aký typ hry chcú programovať. Pre inšpiráciu ponúkame galériu finálových hier z 1. ročníka CODU CUP 2015.

https://sway.com/0NUBY5ZdcZVZT7ou

Na tejto stránke  nájdete aj návody ako začať s programovaním v prostredí Kodu Game Lab.

https://koduslovak.wordpress.com/

Pre začiatočníkov a školy ktorým je prostredie Kodu neznáme zorganizujeme webinár, kde s naučia základom ako programovať v tomto prostredí.

Do 6. decembra zodpovedný pedagóg na danej škole zostaví komisiu, ktorá vyberie za každú kategóriu jedného finalistu. Víťazné hry za školu s popisom autora  vyexportované z programu KODU odošlú v prílohe na emailovú adresu: peter.pallo@zsdilong.sk.

  Študent nominovaný do finále odovzdá:

 • vyexportovanú hru z prostredia Kodu Game Lab
 • dokument s cieľom hry a pravidlami hry
 • video, ktoré študent nahrá tak, že dá snímať obrazovku, prevedie nás hrou a zároveň aj nahrá komentár k hre a pravidlám, ktoré vytvoril. Maximálna dĺžka videa pre jednotlivé kategórie je nasledovná:
  • 1.kategória: 2:00 min
  • 2.kategória: 2:30 min
  • 3.kategória: 3:00 min

VIDEO pošle cez link na youtube.

 1. decembra 2019 zverejníme na stránke súťaže https://koduslovak.wordpress.com/ všetky finálové hry ktoré nám budú odoslané z prihlásených škôl. Zároveň zverejníme mená škôl a finalistov, ktorí zvíťazili.

Finálový deň

Víťazi budú 13. decembra 2019 pozvaní na ocenenie. Vyhodnotenie bude v Trstenej a to v KINE MIER o 11.00. Odprezentujú svoju finálovú hru a prevezmú si hlavnú cenu. Na tento finálový deň budú pozvaní víťazi súťaže. Víťaz každej kategórie získa hlavnú cenu XBOX ONE.

Kritéria hodnotenia

Pri hodnotení naprogramovaných hier sa bude prihliadať na:

 • grafické spracovanie prostredia,
 • náročnosť a funkčnosť programovacích úkonov,
 • herná stratégia, dodržanie pravidiel a cieľa hry,
 • vysvetlenie postupu súťažiaceho a predstavenie hry,
 • celkový dojem.

 

Kontakt:

Mgr. Peter Pallo

ZŠ R. Dilonga Trstená

Email: peter.pallo@zsdilong.sk

Tel.: 00421 905 9137 19

Finále Kodu CUP 2018

Dňa 5. júna 2018 sa v sídle spoločnosti Microsoft v Bratislave uskutočnil finálový deň, ktorý zavŕšil snahu žiakov základných škôl.

Súťaž Kodu Cup pre školský rok 2017/2018 sme vyhlásili 16. októbra 2017, Do súťaže sa nám prihlásilo celkovo 281 žiakov z 18 základných škôl z celého Slovenska.

Súťažilo sa v troch súťažných kategóriách:

1.kategória: 1.-3. ročník ZŠ

2.kategória: 4.-6. ročník ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií po kvartu

3.kategória: 7.-9. ročník ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií po kvartu

Do finále postúpilo celkovo 22 žiakov zo všetkých kategórií. Piati z prvej kategórie, deviati z druhej kategórie a ôsmi z tretej kategórie.

Každý finalista získal certifikát ako víťaz školského kola. Gratulujeme všetkým odviedli ste skvelú prácu. Videoprezentácie všetkých finalistov môžete nájsť na našom Youtube kanáli.

Kategória 1

Víťazom kategórie 1 sa stal hráč Jakub Ondrej z Cirkevnej základnej školy v Sabinove.

Názov hry: Ostrov matematiky

Jakubov opis hry:

Zloženie hry: Hra sa skladá z 9 svetov (3 svety, na ktorých sú matematické úlohy a 6 svetov jedného ostrova.) V hre vám neustále ROVERY poskytujú informácie a pokyny čo máte urobiť. V svetoch s úlohami treba „ZJESŤ“ správny výsledok (jablko) aby vás to pustilo ďalej. Keď na konci hry narazíte do lietadla, ono vzlietne spolu s nami a hru sme potom úspešne prešli.

Popis hry: V  hre ide o to, že pri leteckej nehode uviaznete na ostrove matematiky, na ktorej vás čakajú 3 matematické úlohy. Každá úloha spočíva v tom, že vás to teleportuje do maličkého sveta, kde bude na vás čakať ROVER a jeho príklad, ktorý musíte vyriešiť za pomoci 3 odpovedí pred sebou. Avšak iba jedna odpoveď je správna. Keď zjete to správne jabĺčko tak vás to teleportne naspäť na ostrov, kde môžete plniť ďalšie úlohy aby ste sa dostali z ostrova preč. Ak tieto 3 úlohy splníte cesta vás dovedie na koniec mapy, kde na vás bude čakať druhé lietadlo a vy sa dostanete bezpečne z ostrova preč.

Pozrite si Jakubovu videoprezentáciu:

Kategória 2

Víťazom kategórie 2 sa stal hráč Peter Ferenc z Cirkevnej základnej školy v Sabinove.

Názov hry: Misia – internet

Peťov opis hry:

V prvom svete máme uvedenie do roly Agenta 007 a začiatok príbehu o záchrane sveta a internetu. V druhej úrovni nám Šéf Agenta 007 povie, že sa máme ponoriť, pomocou príkladov sa dostať až nakoniec jazera a dotknutím ružovej hviezdice sa teleportovať do základne tímu Fanroud. V druhej úrovni nám bol predstavený aj Flow teda robotická korytnačka. Hneď, keď sa dotkneme ružovej hviezdice, nachádzame sa na základni Fanroudu, kde sa máme pomocou vybraných slov a zaujímavou formou boja dostať k portálu. Potom nás už čaká len scéna na dokončenie príbehu. Táto hra je vhodná pre 3. ročník, kde sa učí aj násobenie a vybrané slova. Ktorý tretiak by sa nechcel vcítiť do Agenta a spolu s ním zachrániť internet? 

Pozrite si Peťovu videoprezentáciu:

Kategória 3

Víťazom kategórie 3 sa stal hráč Kamil Kandáč z Cirkevnej základnej školy v Sabinove.

Názov hry: The colors of Microsoft

Kamilov opis hry:

Je to hra, v ktorej sa musí používať mozog aj logické myslenie. Objavíte sa na ostrove, kde musíte prejsť 4 farbami microsoftu. Pri hľadaní disku do portálu pre odchod zostrova, získate poznatky askúsenosti užitočné pre život v našom svete. Hra sa teda skladá zo 4 úrovní: ČERVENEJ puzzle reprezentujúcej mozogMODREJ adventurektorá pripomína oblaky amoria a odkazuje nás na dôležitý svet vodyZELENEJ boss, kde je potrebné zničiť všetky geneticky modifikované organizmy aŽLTEJ islandktorá predstavuje krajinu slnka a zdravia). Každá úroveň ponúka iný typ hry a je niečím výnimočná. 

Pozrite si Kamilovu videoprezentáciu:

Špeciálna cena poroty

Porota sa rozhodla udeliť špeciálnu cenu hráčkam Aďke Gálikovej a Ninke Pallovej zo ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v Trstenej za príkladnú ukážku tímovej spolupráce. Aj vďaka vám dievčatá uvažujeme o rozšírení tejto súťaže na tímy.

Názov hry: Dopravná výchova v meste KODU

Cieľom nasej hry je poučiť deti o bezpečnom správaní sa chodcov na cestách a chodníkoch. Zároveň chceme poukázať aj na zachovanie čistoty v našich parkoch a lesoch. Video pozostáva z dvoch častí popisu hry ale aj z časti zameranej na dopravnú výchovu. Aby deti naviedol k hlavnej myšlienke hry a niečo ich Kodu naučil. Preto máme video o 1 min. dlhšie. Prajeme vám prijemnú zábavu.

Popis hry: V Kodu svete sme postavili mesto. Naše mesto má viacero častí. Je potrebné spustiť úvodný level s popisom. Potom hra automaticky prepína ďalšie dva levely motorkára a lietadla. Kodu býva v obytnej zóne neďaleko rušného centra. Všetky ulice sme poprepájali dráhami, po ktorých jazdia rovery. Pri prechode pre chodcov sú chobotničky ako semafory. Keď zbadajú chodca prepnú za 5 sekúnd na zelenú. Rovery sú nastavené tak aby chodcu Kodu neprešli a vždy mu dali prednosť.

V centre mesta je lesopark. Ten je znečistený. Umiestnili sme tam dva kontajnery na papier a plast. S Kodu môžete park upratať a odpad roztriediť do správnych kontajnerov. AK nájdeme odpad, papiere hodíme do modrého kontajnera. Ak nájdeme plasty tie hodíme do žltého kontajnera. Nezabudnite že taký plast sa rozkladá v zemi tisíce rokov. Určite sa každý z nás cíti v parku prijemne, keď je tam čisto.

Neďaleko centra sa nachádza aj požičovňa motocyklov. S nimi sa viete dopraviť cez most k oceánu a relaxovať pri peknom výhľade. Poprípade navštíviť luxusný hotel na kopci s bazénom a nádherným výhľadom.

Neďaleko hotela je letisko. Môžete si prenajať lietadlo a urobiť si leteckú obhliadku celého rušného mesta. Pozor ale na letové dráhy ostatných lietadiel. Ak budete mat šťastie môžete vidieť pristávať lietadlo na dráhe. S prenajatým triskáčom môžete pristáť rovno pri svojom dome a tým hru ukončiť.

Pozrite si Aďkinu a Ninkinu videoprezentáciu:

 

Všetkým zúčastneným žiakom a školským koordinátorom ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a porazeným držíme palce a tešíme sa na účasť aj budúci školský rok. Vaše práce boli pre nás veľkou inšpiráciou a tešíme sa, že môžeme byť pri zrode našich mladých programátorov 🙂

Fotoalbum

Pozrite si finálové hry:

Touto cestou ďakujeme spoločnosti Microsoft  a Nadácii Orange za podporu.

Propozície KODU CUP 2018

Spoločnosť Microsoft Česká republika a Slovensko organizuje v spolupráci so ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga Trstená a podpory Nadácie Orange už štvrtý ročník súťaže v programovaní Kodu CUP 2017/2018.

Tieto propozície slúžia pre účastníkov Slovenskej republiky.

Čo je Kodu a aký je cieľ súťaže?

Kodu game Lab je vizuálny pogramovací jazyk od spoločnosti Microsoft, vytvorený špeciálne pre tvorbu hier. Kodu je navrhnutý tak, aby vďaka jednoduchému ovládaniu bol prístupný pre deti a umožňuje tak vytvárať hry aj bez znalosti programovania. Cieľom súťaže je prebudiť v deťoch kreativitu, podporiť algoritmické myslenie, rozvíjať ich fantáziu a kriticky myslieť pri vytváraní hier.

Zadanie súťaže

Vytvor vlastnú hru v Kodu Game Lab a urč jej pravidlá.

Súťažné kategórie

1.kategória: 1.-3. ročník ZŠ

2.kategória: 4.-6. ročník ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií po kvartu

3.kategória: 7.-9. ročník ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií po kvartu

Zaregistrujte svoju školu ešte dnes na odkaze aka.ms/KoduCupRegistracia!

Čo študent nominovaný do finále odovzdá?

Študent nominovaný do finále odovzdá:

 • vyexportovanú hru z prostredia Kodu Game Lab
 • dokument s cieľom hry a pravidlami hry
 • video, ktoré študent nahrá tak, že dá snímať obrazovku, prevedie nás hrou a zároveň aj nahrá komentár k hre a pravidlám, ktoré vytvoril. Maximálna dĺžka videa pre jednotlivé kategórie je nasledovná:
  • 1.kategória: 2:00 min
  • 2.kategória: 2:30 min
  • 3.kategória: 3:00 min

Časový harmonogram súťaže

Časové obdobie Aktivita
do 10.11.2017 Registrácia školy do súťaže školským koordinátorom
Registrácia študentov školským koordinátom
15.12.2017 Odovzdanie prvej priebežnej úlohy na minimálnej požadovanej úrovni, vyhodnotenie školským koordinátorom a odovzdanie zoznamu študentov
 3.3.2018 Odovzdanie druhej priebežnej úlohy na minimálnej požadovanej úrovni, vyhodnotenie školským koordinátorom a odovzdanie zoznamu študentov
 do 30.4.2018 Zorganizovanie školského kola, odovzdanie finálových hier a videí
1. – 11. 5. 2018 Hodnotenie finálových projektov porotou
15.5.2018 Vyhlásenie finalistov súťaže pozvaných na finálový deň Kodu Cup
5.6. 2018 Finálový deň Bratislava

Priebeh súťaže

Do 10.11.2017 určený školský koordinátor zaregistruje svoju školu do súťaže vyplnením formulára na adrese aka.ms/KoduCupRegistracia. Zároveň školský koordinátor zaregistruje všetkých svojich prihlásených študentov do súťaže vyplnením príslušnej tabuľky – koducupregistracia.

Do 15.12.2017 študenti odovzdajú prvú priebežnú úlohu na minimálnej požadovanej úrovni. Školskému koordinátorovi budú zaslané minimálne požiadavky, na základe ktorých ohodnotí odovzdané projekty a do tohto termínu odovzdá zoznam študentov, ktorí tieto kritéria splnili.

Do 3.3.2018 študenti odovzdajú druhú priebežnú úlohu na minimálnej požadovanej úrovni. Školskému koordinátorovi budú zaslané minimálne požiadavky, na základe ktorých ohodnotí odovzdané projekty a do tohto termínu odovzdá zoznam študentov, ktorí tieto kritéria splnili.

Do 30.4.2018 školský koordinátor zostaví hodnotiacu komisiu, zorganizuje školské kolo v každej kategórii a najneskôr do 1.5.2018 odovzdá finálové projekty študentov na pridelené miesto, ktoré obdrží po registrácii školy do súťaže. Za každú kategóriu škola môže nominovať iba jedného finalistu.

V čase od 1. – 11. 5. 2018 bude prebiehať hodnotenie finálových projektov.

15.5.2018 bude vyhlásený zoznam celoštátnych finalistov, ktorí budú pozvaní na finálový deň Kodu Cup 2017/2018.

Finálový deň a ceny

Finálový deň Kodu Cup 2017/2018 sa bude konať v budove slovenskej pobočky spoločnosti Microsoft 5. júna 2018.  Každý účastník finále si odnesie certifikát o účasti na finále.

Víťaz celoštátneho kola každej kategórie získa diplom a hlavnú cenu XBOX.

Kritéria hodnotenia

Pri hodnotení naprogramovaných hier sa bude prihliadať na:

 • grafické spracovanie prostredia,
 • náročnosť a funkčnosť programovacích úkonov,
 • herná stratégia, dodržanie pravidiel a cieľa hry,
 • vysvetlenie postupu súťažiaceho a predstavenie hry,
 • celkový dojem.

Hodnotiaca komisia

Hodnotiaca komisia bude zložená zo zamestnancov a partnerov spoločnosti Microsoft, študentov z programov Microsoft Student Partner, Študentské Trénerské Centrum Microsoft.

Finále KODU CUP 2016 vyhodnotenie

Do druhého ročníka Kodu Cup 2016 sa zapojilo 23 základných škôl a osemročných gymnázií zo Slovenska a Českej republiky. Súťažilo sa v troch kategóriách, pričom úlohou mladých programátorov bolo vytvoriť ľubovoľnú počítačovú hru v špeciálnom programe Kodu Game Lab z dielne Microsoftu, ktorá funguje na princípe zjednodušeného programovania objektov. Aby to zvládli, museli najskôr určiť pravidlá hry a definovať podmienky fungovania Kodu.

Víťazi Kodu Cup 2016:

12671924_1660106480905088_3412094520149013093_o

 • Kategória žiaci 1. až 4. ročníka ZŠ a osemročných gymnázií po kvartu

Lukáš Merta, ZŠ a MŠ Pečovská Nová Ves za hru, hra Matematika

 • Kategória žiaci 5. až 7. ročníka ZŠ a osemročných gymnázií po kvartu

Marek Štofaník, Súkromná základná škola Sabinov, hra Svet Microsoftu

 • Kategória žiaci 8. až 9. ročníka ZŠ a osemročných gymnázií po kvartu

Maroš Peregrin, ZŠ a MŠ Pečovská Nová Ves, hra SaW Trip

 • Špeciálna cena poroty

Matej Kandráč, Cirkevná škola sv. Jána Krstiteľa Sabinov, hra Titanic

 

12719313_1660110254238044_5709624613277922493_o

Viac sa dočítate tu

Archiv sprav STV1 00:31:40 Mladý programátor uspel s Matematikou

Slovensky rozhlas minúta: 15:18´

Fotoalbum

 

Nový počítač

Škola: Základná škola Slovenských partizánov Považská Bystrica

Autor hry: Vladimír Nečesaný

Veková kategória: 7. – 9. ročník

Názov hry: Nový počítač

Hra sa začína tým, že Kodu umožnia odpracovať si 50% pracovnej doby doma, ale sa mu pokazil počítač. A tak musí ísť do práce. Po ceste do práce ide okolo opravovne a predajne počítačov, kde majú akciu, že ak im donesiete starý počítač, tak Vám dajú nový počítač za 1 Euro a preinštalujú všetky programy so zárukou zachovania dát. Následne sa Kodu vráti domov po svoj počítač a s počítačom ide do opravovne. Potom sa s Kodu presunie do ďalšieho levelu, kde Kodu „testuje“ (hrá sa) počítač. Na počítači má niekoľko nových programov. Prvým z nich je závodná hra „ZÁVOD“, v ktorej motorkár jazdí po dráhe a musí prejsť všetkými checkpointmi (červené čiary na zemi) a nakoniec prejsť cieľom. Ďalší z programov je „RÁDIO“, ktorý keď spustí, tak začne hrať náhodná hudby z Kodu game lab. Ďalší program je „KLAVÍR“, v ktorom hráte na malé klávesy. Posledný program je „SUŠIENKA“, ktorý keď spustíte Vás presunie do ďalšieho levlu, kde je Vašou úlohou stať sa sušienkovou veľmocou.

Digitalizovať

 

OVLÁDANIE HRY:

 1. level

Pohyb: klávesy W A S D

Interakcia s vecmi: počas nabúrania do nich stlačenie tlačítka myši

Zosadanie z motorky: medzerník

Pustenie akčnej hudby: stlačenie červeného tlačítka „RÁDIO AKCIA!“

 1. level

Menu            – výber programov: myš

Závod            – pobyb: klávesy W A S D

Klavír             – tón „c“: klávesa D

– tón „d“: klávesa F

– tón „e“: klávesa G

– tón „f“: klávesa H

– tón „g“: klávesa J

– tón „a“: klávesa K

– tón „h“: klávesa L

 1. level

Ovládanie: myš