Finále Kodu CUP 2018

Dňa 5. júna 2018 sa v sídle spoločnosti Microsoft v Bratislave uskutočnil finálový deň, ktorý zavŕšil snahu žiakov základných škôl.

Súťaž Kodu Cup pre školský rok 2017/2018 sme vyhlásili 16. októbra 2017, Do súťaže sa nám prihlásilo celkovo 281 žiakov z 18 základných škôl z celého Slovenska.

Súťažilo sa v troch súťažných kategóriách:

1.kategória: 1.-3. ročník ZŠ

2.kategória: 4.-6. ročník ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií po kvartu

3.kategória: 7.-9. ročník ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií po kvartu

Do finále postúpilo celkovo 22 žiakov zo všetkých kategórií. Piati z prvej kategórie, deviati z druhej kategórie a ôsmi z tretej kategórie.

Každý finalista získal certifikát ako víťaz školského kola. Gratulujeme všetkým odviedli ste skvelú prácu. Videoprezentácie všetkých finalistov môžete nájsť na našom Youtube kanáli.

Kategória 1

Víťazom kategórie 1 sa stal hráč Jakub Ondrej z Cirkevnej základnej školy v Sabinove.

Názov hry: Ostrov matematiky

Jakubov opis hry:

Zloženie hry: Hra sa skladá z 9 svetov (3 svety, na ktorých sú matematické úlohy a 6 svetov jedného ostrova.) V hre vám neustále ROVERY poskytujú informácie a pokyny čo máte urobiť. V svetoch s úlohami treba „ZJESŤ“ správny výsledok (jablko) aby vás to pustilo ďalej. Keď na konci hry narazíte do lietadla, ono vzlietne spolu s nami a hru sme potom úspešne prešli.

Popis hry: V  hre ide o to, že pri leteckej nehode uviaznete na ostrove matematiky, na ktorej vás čakajú 3 matematické úlohy. Každá úloha spočíva v tom, že vás to teleportuje do maličkého sveta, kde bude na vás čakať ROVER a jeho príklad, ktorý musíte vyriešiť za pomoci 3 odpovedí pred sebou. Avšak iba jedna odpoveď je správna. Keď zjete to správne jabĺčko tak vás to teleportne naspäť na ostrov, kde môžete plniť ďalšie úlohy aby ste sa dostali z ostrova preč. Ak tieto 3 úlohy splníte cesta vás dovedie na koniec mapy, kde na vás bude čakať druhé lietadlo a vy sa dostanete bezpečne z ostrova preč.

Pozrite si Jakubovu videoprezentáciu:

Kategória 2

Víťazom kategórie 2 sa stal hráč Peter Ferenc z Cirkevnej základnej školy v Sabinove.

Názov hry: Misia – internet

Peťov opis hry:

V prvom svete máme uvedenie do roly Agenta 007 a začiatok príbehu o záchrane sveta a internetu. V druhej úrovni nám Šéf Agenta 007 povie, že sa máme ponoriť, pomocou príkladov sa dostať až nakoniec jazera a dotknutím ružovej hviezdice sa teleportovať do základne tímu Fanroud. V druhej úrovni nám bol predstavený aj Flow teda robotická korytnačka. Hneď, keď sa dotkneme ružovej hviezdice, nachádzame sa na základni Fanroudu, kde sa máme pomocou vybraných slov a zaujímavou formou boja dostať k portálu. Potom nás už čaká len scéna na dokončenie príbehu. Táto hra je vhodná pre 3. ročník, kde sa učí aj násobenie a vybrané slova. Ktorý tretiak by sa nechcel vcítiť do Agenta a spolu s ním zachrániť internet? 

Pozrite si Peťovu videoprezentáciu:

Kategória 3

Víťazom kategórie 3 sa stal hráč Kamil Kandáč z Cirkevnej základnej školy v Sabinove.

Názov hry: The colors of Microsoft

Kamilov opis hry:

Je to hra, v ktorej sa musí používať mozog aj logické myslenie. Objavíte sa na ostrove, kde musíte prejsť 4 farbami microsoftu. Pri hľadaní disku do portálu pre odchod zostrova, získate poznatky askúsenosti užitočné pre život v našom svete. Hra sa teda skladá zo 4 úrovní: ČERVENEJ puzzle reprezentujúcej mozogMODREJ adventurektorá pripomína oblaky amoria a odkazuje nás na dôležitý svet vodyZELENEJ boss, kde je potrebné zničiť všetky geneticky modifikované organizmy aŽLTEJ islandktorá predstavuje krajinu slnka a zdravia). Každá úroveň ponúka iný typ hry a je niečím výnimočná. 

Pozrite si Kamilovu videoprezentáciu:

Špeciálna cena poroty

Porota sa rozhodla udeliť špeciálnu cenu hráčkam Aďke Gálikovej a Ninke Pallovej zo ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v Trstenej za príkladnú ukážku tímovej spolupráce. Aj vďaka vám dievčatá uvažujeme o rozšírení tejto súťaže na tímy.

Názov hry: Dopravná výchova v meste KODU

Cieľom nasej hry je poučiť deti o bezpečnom správaní sa chodcov na cestách a chodníkoch. Zároveň chceme poukázať aj na zachovanie čistoty v našich parkoch a lesoch. Video pozostáva z dvoch častí popisu hry ale aj z časti zameranej na dopravnú výchovu. Aby deti naviedol k hlavnej myšlienke hry a niečo ich Kodu naučil. Preto máme video o 1 min. dlhšie. Prajeme vám prijemnú zábavu.

Popis hry: V Kodu svete sme postavili mesto. Naše mesto má viacero častí. Je potrebné spustiť úvodný level s popisom. Potom hra automaticky prepína ďalšie dva levely motorkára a lietadla. Kodu býva v obytnej zóne neďaleko rušného centra. Všetky ulice sme poprepájali dráhami, po ktorých jazdia rovery. Pri prechode pre chodcov sú chobotničky ako semafory. Keď zbadajú chodca prepnú za 5 sekúnd na zelenú. Rovery sú nastavené tak aby chodcu Kodu neprešli a vždy mu dali prednosť.

V centre mesta je lesopark. Ten je znečistený. Umiestnili sme tam dva kontajnery na papier a plast. S Kodu môžete park upratať a odpad roztriediť do správnych kontajnerov. AK nájdeme odpad, papiere hodíme do modrého kontajnera. Ak nájdeme plasty tie hodíme do žltého kontajnera. Nezabudnite že taký plast sa rozkladá v zemi tisíce rokov. Určite sa každý z nás cíti v parku prijemne, keď je tam čisto.

Neďaleko centra sa nachádza aj požičovňa motocyklov. S nimi sa viete dopraviť cez most k oceánu a relaxovať pri peknom výhľade. Poprípade navštíviť luxusný hotel na kopci s bazénom a nádherným výhľadom.

Neďaleko hotela je letisko. Môžete si prenajať lietadlo a urobiť si leteckú obhliadku celého rušného mesta. Pozor ale na letové dráhy ostatných lietadiel. Ak budete mat šťastie môžete vidieť pristávať lietadlo na dráhe. S prenajatým triskáčom môžete pristáť rovno pri svojom dome a tým hru ukončiť.

Pozrite si Aďkinu a Ninkinu videoprezentáciu:

 

Všetkým zúčastneným žiakom a školským koordinátorom ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a porazeným držíme palce a tešíme sa na účasť aj budúci školský rok. Vaše práce boli pre nás veľkou inšpiráciou a tešíme sa, že môžeme byť pri zrode našich mladých programátorov 🙂

Fotoalbum

Pozrite si finálové hry:

Touto cestou ďakujeme spoločnosti Microsoft  a Nadácii Orange za podporu.

Reklamy

Propozície KODU CUP 2018

Spoločnosť Microsoft Česká republika a Slovensko organizuje v spolupráci so ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga Trstená a podpory Nadácie Orange už štvrtý ročník súťaže v programovaní Kodu CUP 2017/2018.

Tieto propozície slúžia pre účastníkov Slovenskej republiky.

Čo je Kodu a aký je cieľ súťaže?

Kodu game Lab je vizuálny pogramovací jazyk od spoločnosti Microsoft, vytvorený špeciálne pre tvorbu hier. Kodu je navrhnutý tak, aby vďaka jednoduchému ovládaniu bol prístupný pre deti a umožňuje tak vytvárať hry aj bez znalosti programovania. Cieľom súťaže je prebudiť v deťoch kreativitu, podporiť algoritmické myslenie, rozvíjať ich fantáziu a kriticky myslieť pri vytváraní hier.

Zadanie súťaže

Vytvor vlastnú hru v Kodu Game Lab a urč jej pravidlá.

Súťažné kategórie

1.kategória: 1.-3. ročník ZŠ

2.kategória: 4.-6. ročník ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií po kvartu

3.kategória: 7.-9. ročník ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií po kvartu

Zaregistrujte svoju školu ešte dnes na odkaze aka.ms/KoduCupRegistracia!

Čo študent nominovaný do finále odovzdá?

Študent nominovaný do finále odovzdá:

 • vyexportovanú hru z prostredia Kodu Game Lab
 • dokument s cieľom hry a pravidlami hry
 • video, ktoré študent nahrá tak, že dá snímať obrazovku, prevedie nás hrou a zároveň aj nahrá komentár k hre a pravidlám, ktoré vytvoril. Maximálna dĺžka videa pre jednotlivé kategórie je nasledovná:
  • 1.kategória: 2:00 min
  • 2.kategória: 2:30 min
  • 3.kategória: 3:00 min

Časový harmonogram súťaže

Časové obdobie Aktivita
do 10.11.2017 Registrácia školy do súťaže školským koordinátorom
Registrácia študentov školským koordinátom
15.12.2017 Odovzdanie prvej priebežnej úlohy na minimálnej požadovanej úrovni, vyhodnotenie školským koordinátorom a odovzdanie zoznamu študentov
 3.3.2018 Odovzdanie druhej priebežnej úlohy na minimálnej požadovanej úrovni, vyhodnotenie školským koordinátorom a odovzdanie zoznamu študentov
 do 30.4.2018 Zorganizovanie školského kola, odovzdanie finálových hier a videí
1. – 11. 5. 2018 Hodnotenie finálových projektov porotou
15.5.2018 Vyhlásenie finalistov súťaže pozvaných na finálový deň Kodu Cup
5.6. 2018 Finálový deň Bratislava

Priebeh súťaže

Do 10.11.2017 určený školský koordinátor zaregistruje svoju školu do súťaže vyplnením formulára na adrese aka.ms/KoduCupRegistracia. Zároveň školský koordinátor zaregistruje všetkých svojich prihlásených študentov do súťaže vyplnením príslušnej tabuľky – koducupregistracia.

Do 15.12.2017 študenti odovzdajú prvú priebežnú úlohu na minimálnej požadovanej úrovni. Školskému koordinátorovi budú zaslané minimálne požiadavky, na základe ktorých ohodnotí odovzdané projekty a do tohto termínu odovzdá zoznam študentov, ktorí tieto kritéria splnili.

Do 3.3.2018 študenti odovzdajú druhú priebežnú úlohu na minimálnej požadovanej úrovni. Školskému koordinátorovi budú zaslané minimálne požiadavky, na základe ktorých ohodnotí odovzdané projekty a do tohto termínu odovzdá zoznam študentov, ktorí tieto kritéria splnili.

Do 30.4.2018 školský koordinátor zostaví hodnotiacu komisiu, zorganizuje školské kolo v každej kategórii a najneskôr do 1.5.2018 odovzdá finálové projekty študentov na pridelené miesto, ktoré obdrží po registrácii školy do súťaže. Za každú kategóriu škola môže nominovať iba jedného finalistu.

V čase od 1. – 11. 5. 2018 bude prebiehať hodnotenie finálových projektov.

15.5.2018 bude vyhlásený zoznam celoštátnych finalistov, ktorí budú pozvaní na finálový deň Kodu Cup 2017/2018.

Finálový deň a ceny

Finálový deň Kodu Cup 2017/2018 sa bude konať v budove slovenskej pobočky spoločnosti Microsoft 5. júna 2018.  Každý účastník finále si odnesie certifikát o účasti na finále.

Víťaz celoštátneho kola každej kategórie získa diplom a hlavnú cenu XBOX.

Kritéria hodnotenia

Pri hodnotení naprogramovaných hier sa bude prihliadať na:

 • grafické spracovanie prostredia,
 • náročnosť a funkčnosť programovacích úkonov,
 • herná stratégia, dodržanie pravidiel a cieľa hry,
 • vysvetlenie postupu súťažiaceho a predstavenie hry,
 • celkový dojem.

Hodnotiaca komisia

Hodnotiaca komisia bude zložená zo zamestnancov a partnerov spoločnosti Microsoft, študentov z programov Microsoft Student Partner, Študentské Trénerské Centrum Microsoft.

Finále KODU CUP 2016 vyhodnotenie

Do druhého ročníka Kodu Cup 2016 sa zapojilo 23 základných škôl a osemročných gymnázií zo Slovenska a Českej republiky. Súťažilo sa v troch kategóriách, pričom úlohou mladých programátorov bolo vytvoriť ľubovoľnú počítačovú hru v špeciálnom programe Kodu Game Lab z dielne Microsoftu, ktorá funguje na princípe zjednodušeného programovania objektov. Aby to zvládli, museli najskôr určiť pravidlá hry a definovať podmienky fungovania Kodu.

Víťazi Kodu Cup 2016:

12671924_1660106480905088_3412094520149013093_o

 • Kategória žiaci 1. až 4. ročníka ZŠ a osemročných gymnázií po kvartu

Lukáš Merta, ZŠ a MŠ Pečovská Nová Ves za hru, hra Matematika

 • Kategória žiaci 5. až 7. ročníka ZŠ a osemročných gymnázií po kvartu

Marek Štofaník, Súkromná základná škola Sabinov, hra Svet Microsoftu

 • Kategória žiaci 8. až 9. ročníka ZŠ a osemročných gymnázií po kvartu

Maroš Peregrin, ZŠ a MŠ Pečovská Nová Ves, hra SaW Trip

 • Špeciálna cena poroty

Matej Kandráč, Cirkevná škola sv. Jána Krstiteľa Sabinov, hra Titanic

 

12719313_1660110254238044_5709624613277922493_o

Viac sa dočítate tu

Archiv sprav STV1 00:31:40 Mladý programátor uspel s Matematikou

Slovensky rozhlas minúta: 15:18´

Fotoalbum

 

Nový počítač

Škola: Základná škola Slovenských partizánov Považská Bystrica

Autor hry: Vladimír Nečesaný

Veková kategória: 7. – 9. ročník

Názov hry: Nový počítač

Hra sa začína tým, že Kodu umožnia odpracovať si 50% pracovnej doby doma, ale sa mu pokazil počítač. A tak musí ísť do práce. Po ceste do práce ide okolo opravovne a predajne počítačov, kde majú akciu, že ak im donesiete starý počítač, tak Vám dajú nový počítač za 1 Euro a preinštalujú všetky programy so zárukou zachovania dát. Následne sa Kodu vráti domov po svoj počítač a s počítačom ide do opravovne. Potom sa s Kodu presunie do ďalšieho levelu, kde Kodu „testuje“ (hrá sa) počítač. Na počítači má niekoľko nových programov. Prvým z nich je závodná hra „ZÁVOD“, v ktorej motorkár jazdí po dráhe a musí prejsť všetkými checkpointmi (červené čiary na zemi) a nakoniec prejsť cieľom. Ďalší z programov je „RÁDIO“, ktorý keď spustí, tak začne hrať náhodná hudby z Kodu game lab. Ďalší program je „KLAVÍR“, v ktorom hráte na malé klávesy. Posledný program je „SUŠIENKA“, ktorý keď spustíte Vás presunie do ďalšieho levlu, kde je Vašou úlohou stať sa sušienkovou veľmocou.

Digitalizovať

 

OVLÁDANIE HRY:

 1. level

Pohyb: klávesy W A S D

Interakcia s vecmi: počas nabúrania do nich stlačenie tlačítka myši

Zosadanie z motorky: medzerník

Pustenie akčnej hudby: stlačenie červeného tlačítka „RÁDIO AKCIA!“

 1. level

Menu            – výber programov: myš

Závod            – pobyb: klávesy W A S D

Klavír             – tón „c“: klávesa D

– tón „d“: klávesa F

– tón „e“: klávesa G

– tón „f“: klávesa H

– tón „g“: klávesa J

– tón „a“: klávesa K

– tón „h“: klávesa L

 1. level

Ovládanie: myš

SaW Trip

Škola: ZŠ s MŠ, Pečovská Nová Ves

Autor hry: Maroš Peregrin

Veková kategória: 7. – 9. ročník

Názov hry: SaW Trip

Kodu v niekoľkých súťažných kolách hra o svoj život. Hra obsahuje intro, ktoré hráča oboznámi so situáciou, v ktorej sa Kodu ocitol, ako aj s postupom a ovládaním hry. V prvom kole sa zúčastní motorkárskych pretekov, v druhom zbiera hviezdy, v treťom odstreľuje dvoch nepriateľov a v poslednom rieši matematické úlohy.

OVLÁDANIE HRY:

Pohyb: 1.-2.  kolo: šípkami na klávesnici

 1. kolo: písmena ASWD, strieľanie myšou
 2. kolo: šípkami na klávesnici, zober kameň – F, polož kameň – GPeregrin - nahlad

Preteky

Škola: ZŠ Viliama Záborského Vráble, Levická 737, 952 01 Vráble

Autor hry: Pavol Trimay

Veková kategória: 7. – 9. ročník

Názov hry: Preteky

Popis hry: Kodu závodí s dvomi nepriateľmi – motorkármi. Cieľom hry je vyhrať preteky, získať 20 bodov. Kodu ovládaš šípkami, medzerníkom ovládaš bonus. Bonus je zelené a červené jablko, ktoré musíš zjesť a nájdeš ho na mape. Po načítaní sa hra hneď spustí.

Ovládanie hry: šípky, medzerník – získanie bonusu

Preteky

Dôležité srdce

Škola: ZŠ s MŠ Nižná

Autor hry: Matúš Záhorec

Veková kategória: 8. – 9. ročník

Názov hry: Dôležité srdce

Hra sa začína stlačením tlačítka Enter. Musíte nazberať všetky srdcia, ale popri tom  vám v tom brania továrne ktoré po vás strieľajú. Narazením do kanóna hra končí s prehrou. Motorkár sa musí dostať na tri ostrovy po mostoch, aby vyzbieral všetky srdcia.

Treba dávať pozor aj na pár mín. Pokiaľ sa vám podarí vyzbierať všetky srdcia hru ste vyhrali.

OVLÁDANIE HRY: skakanie: medzerik

Pohyb: šípky

Sberanie srd: automaticky

Zmena pohľadu s,d

 

Titanic

Škola: Cirkevná  základná  škola sv. Jána Krstiteľa Sabinov

Autor hry: Matej Kandráč

Veková kategória:  7-9 ročník

Názov hry: Titanic

————————————————————————————————————————————–

Dozvedeli ste sa o starej legende o Titanicu ktorý sa vraj potopil pretože narazil do ľadovca, objavte pravdu v hre Titanic.

Pohyb: WSAD, šípky

Iné ovládania: F- Strieľanie rakety, zasvietenie  svetla, hádznie kameňom  (špeciálne akcie)

X- 3. osoba (pohľad následuj )

C-1. osoba (pohľad z očí)

Poznámka: V popise každého levelu nájdete ´´návod´´ ako daný level prejsť.Kodu Titanic photo

Hell Race

Škola: Súkromná základná škola Sabinov

Autor hry: Martin Baňas

Kategória: 7. – 9. ročník

Názov hry: Hell Race

Hell Race je pretekárska hra. V hre súťažíte proti počítaču. Počítač má výhody: je rýchlejší a nezničí ho nič. Vás dokážu zničiť bomby a delá. Chobotnice vás môžu paralyzovať. Môžete si vybrať cestu, ktorou sa dostať k domčeku. Počítač si vždy vyberie tú dlhšiu, ale vy môžete tú rizikovejšiu. Kto je prvý v domčeku vyhráva! Veľa šťastia!

OVLÁDANIE HRY:

Pohyb: Šípky na klávesnici

Hell Race

Game Of Racing

Škola: ZŠ Márie Medveckej v Tvrdošíne

Autor hry: Kevin Melko, Jakub Žulko

Veková kategória: 5. – 9. ročník

Názov hry: Game Of Racing

Hru začnete tým, že si zvolíte Game Of Racing Tutoriál. To je ukážka z hry, ktorou sa naučíte ovládanie hry, …atď.

Cieľom hry je:

 1. Nazbierať viac mincí ako druhá motorka alebo prísť ako prvý do cieľa.

OVLÁDANIE HRY:

Pohyb: WASDSnímka