Monthly Archives: január 2016

Pozvanie na finálový deň KODU CUP 2016 Bratislava

Milí pedagógovia.
Ďakujeme Vám za odoslané hry do súťaže. V priebehu budúceho týždňa ich zverejníme na stráne KODU CUP. Pozývame Vás  na finálový deň KODU CUP, ktorý sa bude konať:
9. februára o 9. 30
Microsoft Slovakia s.r.o.
Apollo Business Center II, blok E, 3. posch.
Prievozská 4D
821 09 Bratislava
Účastníci podujatia budú mať zabezpečenú stravu. Náklady na cestu hradí vysielajúca organizácia.
V tento deň môžu deti navštíviť priestory Microsoftu, čaká ich spoločná tímová práca, kde si odovzdajú skúsenosti a spoločne naprogramujú zadané typy hier. Tu je priestor pre žiakov, aby nazbierali v pokojnej tímovej atmosfére ďalšie skúsenosti z oblasti programovania v KODU.  Stretnú sa aj s programátorom, ktorý im povie viac o tvorbe hier a predstaví im novinky v oblasti XBOX.  Zároveň vyhlásení víťazi súťaže za jednotlivé kategórie  odprezentujú svoje hry.  Tešíme sa na Vašu účasť. Kto má záujem, prosím o vyplnenie záväznej prihlášky a to do  utorka 2. februára 2016.

Webinár: Ako pracovať v programe KODU GAME LAB

Záznam z webinára:

Prihlásené školy do KODU Cup 2016

Do súťaže Kodu CUP 2016 sa úspešne prihlásili tieto školy

 1. ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga, Hviezdoslavova 823, 02801 Trstená

www.zsdilong.sk

 1. Základná škola Slovenských partizánov 1133/53, Považská Bystrica

www.piatazs.sk

 1. Spojená škola Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky

http://zsstefanikvrutky.edupage.org/

 1. ZŠ, Ul. M. R. Štefánika č.17, Žiar nad Hronom

www.zsstefanikazh.edu.sk

 1. ZŠ s MŠ s VJM Vlčany

www.sulifarkasd.sk

 1. Š. J. A. Komenského, Komárno

http://www.zskomenskehokn.sk/

 1. ZŠ s MŠ Horný Hričov

www.zshornyhricov.edupage.org

 1. ZŠ Milana Mravca, Raková 950, 02351 Raková

https://zsrakova.edupage.org

 1. Základná škola Ľudovíta Štúra, Komenského 1/A, 900 01 Modra

www.zslsmo.edupage.org

 1. Gymnázium Otrokovice CZ

www.gyotr.cz

 1. ZŠ Márie Medveckej, Medvedzie 155, 02744 Tvrdošín

www.zsmmts.edupage.org

 1. ZŠ V. Záborského, Levická 737 Vráble

http://zsvzvrable.edupage.org

 1. Základná škola Karpatská 8063/11 Žilina

www.zskarpatska.edu.sk

 1. ZŠ s MŠ Novosad

www.zsnovosad.sk

 1. ZŠ Štefana Šmálika, 02744 Tvrdošín

www.zssmalika.edupage.org/

 1. ZŠ s MŠ, Pečovská Nová Ves

http://pecovska.edupage.org/

 1. Zš s MŠ Nižná

http://zsnizna.edupage.org/

 1. CZŠ sv. Jána Krstiteľa, Sabinov

http://www.czssabinov.sk/

 1. ZŠ s MŠ Pod hájom, Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom

http://zscentrum3dub.edupage.sk/

 1. Súkromná základná škola, Námestie slobody 100, 08301 Sabinov

www.primaskola.sk

 1. ZŠ Fábryho, Fábryho 44, 04022 Košice

http://zsfabryho.sk/

 1. ZŠ J.Á.Komenského, Komenského 3, 94501 Komárno

www.zskomenskehokn.sk

 1. ZŠ Križovany nad Dudváhom

http://www.zskrizovany.stranka.info/

Reportáž RTVS KODU CUP 2016

Deti súťažia v programovaní  minutáž: 25:32

rtvs kodu