Monthly Archives: február 2014

Vyhodnotenie Kodu CUP 2014

V školskom roku 2013/2014 sme zrealizovali  0. ročník súťaže KoduCup

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

CELÝ FOTOALBUM 

Špecializovaný program Kodu Game Lab od spoločnosti Microsoft otvoril pre žiakov na hodinách IFV tvorivé schopnosti. Ponúkol priestor pre kreativitu a realizáciu žiackej fantázie. Pre tieto účely sme zriadili internetovú stránku, kde sú uložené manuály aj samotné hry.

Vyhodnotenie sa konalo prostredníctvom videokonferencie cez Lync. Spojili sme sa s Paulou Okanikovou zo spločnosti Microsoft, ktorá zverejnila oficiálne výsledky pred sedemdesiatimi zapojenými žiakmi našej školy.

Víťazi dostali možnosť vycestovať do centrály spoločnosti Microsoft v Bratislave, kde s nadšením prezentovali svoje hry a podelili sa o získané skúsenosti z oblasti programovania v Kodu Game Lab. Svojim umom očarili samotné vedenie spoločnosti. Víťazi boli ocenení hodnotnými cenami a pracovníci spoločnosti pre nich pripravili inovatívny program.

Do nultého ročníka sa zatiaľ zapojili žiaci ZŠ Rudolfa Dilonga z Trstenej. Doposiaľ neznámy program sa stal žiakom veľmi blízkym. Do súťaže sa prihlásili žiaci z prvého aj druhého stupňa. Programovaniu predchádzalo oboznámenie sa s programom a podrobná analýza možností pri programovaní hier KODU. Žiaci si nakreslili svoj herný plán, ktorý im uľahčil samotné programovanie hry.

V 0. ročníku vytvorili žiaci 68 hier KODU:

ISCED 1

3. ročník- 1 hra

4. ročník- 12 hier

ISCED 2

7. ročník- 8 hier

8. ročník- 22 hier

9. ročník- 25 hier

Hry sú zatriedené na SKIDRIVE podľa kategórií na:
ADVENTÚRA, AKČNÉ, DIDAKTICKÉ, ŠPORTOVÉ a ZÁVODY.

Odborná komisia zložená Microsoft Education po preštudovaní hier určila víťazov za každý zúčastnený ročník. Pochopiteľne vybrať z množstva hier víťaznú, nebolo ľahké.

KRITÉRIA HODNOTENIA

Pri hodnotení hier KODU sa prihliadalo na nápaditosť hry, grafické spracovanie ostrova, náročnosť programovania, cieľ hry, herná stratégia, celkový herný dojem a bezchybnosť naprogramovaných úkonov.

Porota usúdila, že veľké percento hier spĺňalo všetky kritéria. Vysoko oceňuje nadobudnutú zručnosť mladých programátorov za tak krátky čas. Porotu milo prekvapila úroveň žiakov pri zvládnutí úkonov v príkazovom riadku programu KoduGameLab ako aj nápaditosť pri digitálnej kresbe ostrovov. Každý jeden ostrov bol svojou podobou jedinečný, tak ako sú jedineční žiaci, ktorí hru programovali. Tu sa potvrdzuje cieľ a zmysel práce s Kodu. Každý žiak potvrdil jedinečnosť svojej kreativity a slobodu v myslení a fantázii.

Víťazi 0. ročníka Kodu Cup 2013/2014

ISCED 1

3. ročník: Emmka Pallová s horu Čistý ostrov na planéte ZEM

https://koduslovak.wordpress.com/2013/09/08/cisty-ostrov-na-planete-zem/

Táto hra je výnimočná s jej ekologickým zameraním ako aj spracovaním a sfunkčnením celého ostrova. Vyzdvihujeme jedinečný nápad a zachytenú myšlienku- chrániť planétu ZEM.

4. ročník: Adam Gálik s horu Ničenie továrni!!!

https://koduslovak.wordpress.com/2014/01/10/nicenie-tovarni/

Tu malý programátor použil k ovládaniu Joistick. Ostrov je síce po grafickej stránke ochudobnený o náročnejší reliéf, ale programátor umožňuje hráčovi preskakovať ostrovy zrušením sklenených stien. Hra je pre hráča náročná na presnosť a citlivosť ovládania. Začiatočníkom ponúka priestor na zdokonalenie svojich návykov v ovládaní joistika.

ISCED 2

7. ročník Jakub Pánek a Peter s hrou Steel Fighters

https://koduslovak.wordpress.com/2013/11/20/steel-fighters/

Výborne zvládnutá grafika a svetlo v hre. Túto hru sme zaradili spomedzi letových, ako víťaznú. Dobrá voľba pre ovládanie Joistickom. Síce je hra ochudobnená o väčšiu hernú plochu,  programátori výborne zvládli naprogramovanie funkcií pre pridané objekty v hre. Zvládnuté výškové body objektov. Hra je akčná od štartu lietadiel až po samotné zostrelenie továrne.

8. ročník Adriána Surovčíková s hrou Ice Hockey

https://koduslovak.wordpress.com/2014/01/17/ice-hockey/

Hra je po hernej stránke veľmi dobre prepracovaná. Zaradili sme ju medzi najlepšie športové hry. Oceňujeme naprogramovaný  herný čas a pravidlá hry. Je jednoduchá, ale dokáže hráča vtiahnuť do hry a núti ho byť stále v strehu a aktívnym, aby dosiahol víťazstvo. Obe strany majú rovnaké šance zvíťaziť. Hra je výborná na odreagovanie.

9. ročník Matúš Valko s hrou Survive Racing

https://koduslovak.wordpress.com/2013/12/10/survive-racing/

Hra si získala najvyššie herné ohodnotenie aj spomedzi verejnosti. Tu je badateľná zrelosť mladého programátora. Výborné zvládnutá herná stratégia ponúka hráčovi viacero alternatív pretekov. Vysoko oceňujeme naprogramovanie hry a obtiažnosť. V kategórii Závody patrí hra v tejto podobe medzi lídrov.

Na budúci rok plánuje naša škola zorganizovať celoslovenskú súťaž Kodu Cup 2015. Chceme zapojiť školy v rámci Slovenska, podeliť sa o svoje skúsenosti a nadviazať spoluprácu. Učiť deti pracovať v tíme aj mimo hraníc školy. Po DilongStar sa tak stane Kodu Cup už druhou celoslovenskou súťažou, ktorú chceme tradične organizovať pod záštitou Základnej školy Rudolfa Dilonga.