Monthly Archives: november 2019

Prihlásené školy do KODU CUP 2019

1. ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga, Trstená
2. ZŠ s MŠ Liesek
3. Základná škola Jakubov
4. Základná škola Ľudovíta Štúra, Komenského 1/A, 900 01 Modra
5. ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou
6. CZŠ sv.Jána Krstiteľa, Sabinov
7. ZŠ s MŠ Nižná
8. ZŠ s MŠ, Ulica Jána Bottu 27, Trnava
9. ZŠ s MŠ Pod hájom, Dubnica
10. Stredná športová škola, Banská Bystrica
11. Základná škola Bytča
12. ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves