Category Archives: Iné

Finále Kodu CUP 2018

Dňa 5. júna 2018 sa v sídle spoločnosti Microsoft v Bratislave uskutočnil finálový deň, ktorý zavŕšil snahu žiakov základných škôl.

Súťaž Kodu Cup pre školský rok 2017/2018 sme vyhlásili 16. októbra 2017, Do súťaže sa nám prihlásilo celkovo 281 žiakov z 18 základných škôl z celého Slovenska.

Súťažilo sa v troch súťažných kategóriách:

1.kategória: 1.-3. ročník ZŠ

2.kategória: 4.-6. ročník ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií po kvartu

3.kategória: 7.-9. ročník ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií po kvartu

Do finále postúpilo celkovo 22 žiakov zo všetkých kategórií. Piati z prvej kategórie, deviati z druhej kategórie a ôsmi z tretej kategórie.

Každý finalista získal certifikát ako víťaz školského kola. Gratulujeme všetkým odviedli ste skvelú prácu. Videoprezentácie všetkých finalistov môžete nájsť na našom Youtube kanáli.

Kategória 1

Víťazom kategórie 1 sa stal hráč Jakub Ondrej z Cirkevnej základnej školy v Sabinove.

Názov hry: Ostrov matematiky

Jakubov opis hry:

Zloženie hry: Hra sa skladá z 9 svetov (3 svety, na ktorých sú matematické úlohy a 6 svetov jedného ostrova.) V hre vám neustále ROVERY poskytujú informácie a pokyny čo máte urobiť. V svetoch s úlohami treba „ZJESŤ“ správny výsledok (jablko) aby vás to pustilo ďalej. Keď na konci hry narazíte do lietadla, ono vzlietne spolu s nami a hru sme potom úspešne prešli.

Popis hry: V  hre ide o to, že pri leteckej nehode uviaznete na ostrove matematiky, na ktorej vás čakajú 3 matematické úlohy. Každá úloha spočíva v tom, že vás to teleportuje do maličkého sveta, kde bude na vás čakať ROVER a jeho príklad, ktorý musíte vyriešiť za pomoci 3 odpovedí pred sebou. Avšak iba jedna odpoveď je správna. Keď zjete to správne jabĺčko tak vás to teleportne naspäť na ostrov, kde môžete plniť ďalšie úlohy aby ste sa dostali z ostrova preč. Ak tieto 3 úlohy splníte cesta vás dovedie na koniec mapy, kde na vás bude čakať druhé lietadlo a vy sa dostanete bezpečne z ostrova preč.

Pozrite si Jakubovu videoprezentáciu:

Kategória 2

Víťazom kategórie 2 sa stal hráč Peter Ferenc z Cirkevnej základnej školy v Sabinove.

Názov hry: Misia – internet

Peťov opis hry:

V prvom svete máme uvedenie do roly Agenta 007 a začiatok príbehu o záchrane sveta a internetu. V druhej úrovni nám Šéf Agenta 007 povie, že sa máme ponoriť, pomocou príkladov sa dostať až nakoniec jazera a dotknutím ružovej hviezdice sa teleportovať do základne tímu Fanroud. V druhej úrovni nám bol predstavený aj Flow teda robotická korytnačka. Hneď, keď sa dotkneme ružovej hviezdice, nachádzame sa na základni Fanroudu, kde sa máme pomocou vybraných slov a zaujímavou formou boja dostať k portálu. Potom nás už čaká len scéna na dokončenie príbehu. Táto hra je vhodná pre 3. ročník, kde sa učí aj násobenie a vybrané slova. Ktorý tretiak by sa nechcel vcítiť do Agenta a spolu s ním zachrániť internet? 

Pozrite si Peťovu videoprezentáciu:

Kategória 3

Víťazom kategórie 3 sa stal hráč Kamil Kandáč z Cirkevnej základnej školy v Sabinove.

Názov hry: The colors of Microsoft

Kamilov opis hry:

Je to hra, v ktorej sa musí používať mozog aj logické myslenie. Objavíte sa na ostrove, kde musíte prejsť 4 farbami microsoftu. Pri hľadaní disku do portálu pre odchod zostrova, získate poznatky askúsenosti užitočné pre život v našom svete. Hra sa teda skladá zo 4 úrovní: ČERVENEJ puzzle reprezentujúcej mozogMODREJ adventurektorá pripomína oblaky amoria a odkazuje nás na dôležitý svet vodyZELENEJ boss, kde je potrebné zničiť všetky geneticky modifikované organizmy aŽLTEJ islandktorá predstavuje krajinu slnka a zdravia). Každá úroveň ponúka iný typ hry a je niečím výnimočná. 

Pozrite si Kamilovu videoprezentáciu:

Špeciálna cena poroty

Porota sa rozhodla udeliť špeciálnu cenu hráčkam Aďke Gálikovej a Ninke Pallovej zo ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v Trstenej za príkladnú ukážku tímovej spolupráce. Aj vďaka vám dievčatá uvažujeme o rozšírení tejto súťaže na tímy.

Názov hry: Dopravná výchova v meste KODU

Cieľom nasej hry je poučiť deti o bezpečnom správaní sa chodcov na cestách a chodníkoch. Zároveň chceme poukázať aj na zachovanie čistoty v našich parkoch a lesoch. Video pozostáva z dvoch častí popisu hry ale aj z časti zameranej na dopravnú výchovu. Aby deti naviedol k hlavnej myšlienke hry a niečo ich Kodu naučil. Preto máme video o 1 min. dlhšie. Prajeme vám prijemnú zábavu.

Popis hry: V Kodu svete sme postavili mesto. Naše mesto má viacero častí. Je potrebné spustiť úvodný level s popisom. Potom hra automaticky prepína ďalšie dva levely motorkára a lietadla. Kodu býva v obytnej zóne neďaleko rušného centra. Všetky ulice sme poprepájali dráhami, po ktorých jazdia rovery. Pri prechode pre chodcov sú chobotničky ako semafory. Keď zbadajú chodca prepnú za 5 sekúnd na zelenú. Rovery sú nastavené tak aby chodcu Kodu neprešli a vždy mu dali prednosť.

V centre mesta je lesopark. Ten je znečistený. Umiestnili sme tam dva kontajnery na papier a plast. S Kodu môžete park upratať a odpad roztriediť do správnych kontajnerov. AK nájdeme odpad, papiere hodíme do modrého kontajnera. Ak nájdeme plasty tie hodíme do žltého kontajnera. Nezabudnite že taký plast sa rozkladá v zemi tisíce rokov. Určite sa každý z nás cíti v parku prijemne, keď je tam čisto.

Neďaleko centra sa nachádza aj požičovňa motocyklov. S nimi sa viete dopraviť cez most k oceánu a relaxovať pri peknom výhľade. Poprípade navštíviť luxusný hotel na kopci s bazénom a nádherným výhľadom.

Neďaleko hotela je letisko. Môžete si prenajať lietadlo a urobiť si leteckú obhliadku celého rušného mesta. Pozor ale na letové dráhy ostatných lietadiel. Ak budete mat šťastie môžete vidieť pristávať lietadlo na dráhe. S prenajatým triskáčom môžete pristáť rovno pri svojom dome a tým hru ukončiť.

Pozrite si Aďkinu a Ninkinu videoprezentáciu:

 

Všetkým zúčastneným žiakom a školským koordinátorom ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a porazeným držíme palce a tešíme sa na účasť aj budúci školský rok. Vaše práce boli pre nás veľkou inšpiráciou a tešíme sa, že môžeme byť pri zrode našich mladých programátorov 🙂

Fotoalbum

Pozrite si finálové hry:

Touto cestou ďakujeme spoločnosti Microsoft  a Nadácii Orange za podporu.

Propozície KODU CUP 2018

Spoločnosť Microsoft Česká republika a Slovensko organizuje v spolupráci so ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga Trstená a podpory Nadácie Orange už štvrtý ročník súťaže v programovaní Kodu CUP 2017/2018.

Tieto propozície slúžia pre účastníkov Slovenskej republiky.

Čo je Kodu a aký je cieľ súťaže?

Kodu game Lab je vizuálny pogramovací jazyk od spoločnosti Microsoft, vytvorený špeciálne pre tvorbu hier. Kodu je navrhnutý tak, aby vďaka jednoduchému ovládaniu bol prístupný pre deti a umožňuje tak vytvárať hry aj bez znalosti programovania. Cieľom súťaže je prebudiť v deťoch kreativitu, podporiť algoritmické myslenie, rozvíjať ich fantáziu a kriticky myslieť pri vytváraní hier.

Zadanie súťaže

Vytvor vlastnú hru v Kodu Game Lab a urč jej pravidlá.

Súťažné kategórie

1.kategória: 1.-3. ročník ZŠ

2.kategória: 4.-6. ročník ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií po kvartu

3.kategória: 7.-9. ročník ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií po kvartu

Zaregistrujte svoju školu ešte dnes na odkaze aka.ms/KoduCupRegistracia!

Čo študent nominovaný do finále odovzdá?

Študent nominovaný do finále odovzdá:

 • vyexportovanú hru z prostredia Kodu Game Lab
 • dokument s cieľom hry a pravidlami hry
 • video, ktoré študent nahrá tak, že dá snímať obrazovku, prevedie nás hrou a zároveň aj nahrá komentár k hre a pravidlám, ktoré vytvoril. Maximálna dĺžka videa pre jednotlivé kategórie je nasledovná:
  • 1.kategória: 2:00 min
  • 2.kategória: 2:30 min
  • 3.kategória: 3:00 min

Časový harmonogram súťaže

Časové obdobie Aktivita
do 10.11.2017 Registrácia školy do súťaže školským koordinátorom
Registrácia študentov školským koordinátom
15.12.2017 Odovzdanie prvej priebežnej úlohy na minimálnej požadovanej úrovni, vyhodnotenie školským koordinátorom a odovzdanie zoznamu študentov
 3.3.2018 Odovzdanie druhej priebežnej úlohy na minimálnej požadovanej úrovni, vyhodnotenie školským koordinátorom a odovzdanie zoznamu študentov
 do 30.4.2018 Zorganizovanie školského kola, odovzdanie finálových hier a videí
1. – 11. 5. 2018 Hodnotenie finálových projektov porotou
15.5.2018 Vyhlásenie finalistov súťaže pozvaných na finálový deň Kodu Cup
5.6. 2018 Finálový deň Bratislava

Priebeh súťaže

Do 10.11.2017 určený školský koordinátor zaregistruje svoju školu do súťaže vyplnením formulára na adrese aka.ms/KoduCupRegistracia. Zároveň školský koordinátor zaregistruje všetkých svojich prihlásených študentov do súťaže vyplnením príslušnej tabuľky – koducupregistracia.

Do 15.12.2017 študenti odovzdajú prvú priebežnú úlohu na minimálnej požadovanej úrovni. Školskému koordinátorovi budú zaslané minimálne požiadavky, na základe ktorých ohodnotí odovzdané projekty a do tohto termínu odovzdá zoznam študentov, ktorí tieto kritéria splnili.

Do 3.3.2018 študenti odovzdajú druhú priebežnú úlohu na minimálnej požadovanej úrovni. Školskému koordinátorovi budú zaslané minimálne požiadavky, na základe ktorých ohodnotí odovzdané projekty a do tohto termínu odovzdá zoznam študentov, ktorí tieto kritéria splnili.

Do 30.4.2018 školský koordinátor zostaví hodnotiacu komisiu, zorganizuje školské kolo v každej kategórii a najneskôr do 1.5.2018 odovzdá finálové projekty študentov na pridelené miesto, ktoré obdrží po registrácii školy do súťaže. Za každú kategóriu škola môže nominovať iba jedného finalistu.

V čase od 1. – 11. 5. 2018 bude prebiehať hodnotenie finálových projektov.

15.5.2018 bude vyhlásený zoznam celoštátnych finalistov, ktorí budú pozvaní na finálový deň Kodu Cup 2017/2018.

Finálový deň a ceny

Finálový deň Kodu Cup 2017/2018 sa bude konať v budove slovenskej pobočky spoločnosti Microsoft 5. júna 2018.  Každý účastník finále si odnesie certifikát o účasti na finále.

Víťaz celoštátneho kola každej kategórie získa diplom a hlavnú cenu XBOX.

Kritéria hodnotenia

Pri hodnotení naprogramovaných hier sa bude prihliadať na:

 • grafické spracovanie prostredia,
 • náročnosť a funkčnosť programovacích úkonov,
 • herná stratégia, dodržanie pravidiel a cieľa hry,
 • vysvetlenie postupu súťažiaceho a predstavenie hry,
 • celkový dojem.

Hodnotiaca komisia

Hodnotiaca komisia bude zložená zo zamestnancov a partnerov spoločnosti Microsoft, študentov z programov Microsoft Student Partner, Študentské Trénerské Centrum Microsoft.

Pozvanie na finálový deň KODU CUP 2016 Bratislava

Milí pedagógovia.
Ďakujeme Vám za odoslané hry do súťaže. V priebehu budúceho týždňa ich zverejníme na stráne KODU CUP. Pozývame Vás  na finálový deň KODU CUP, ktorý sa bude konať:
9. februára o 9. 30
Microsoft Slovakia s.r.o.
Apollo Business Center II, blok E, 3. posch.
Prievozská 4D
821 09 Bratislava
Účastníci podujatia budú mať zabezpečenú stravu. Náklady na cestu hradí vysielajúca organizácia.
V tento deň môžu deti navštíviť priestory Microsoftu, čaká ich spoločná tímová práca, kde si odovzdajú skúsenosti a spoločne naprogramujú zadané typy hier. Tu je priestor pre žiakov, aby nazbierali v pokojnej tímovej atmosfére ďalšie skúsenosti z oblasti programovania v KODU.  Stretnú sa aj s programátorom, ktorý im povie viac o tvorbe hier a predstaví im novinky v oblasti XBOX.  Zároveň vyhlásení víťazi súťaže za jednotlivé kategórie  odprezentujú svoje hry.  Tešíme sa na Vašu účasť. Kto má záujem, prosím o vyplnenie záväznej prihlášky a to do  utorka 2. februára 2016.

Webinár: Ako pracovať v programe KODU GAME LAB

Záznam z webinára:

Reportáž RTVS KODU CUP 2016

Deti súťažia v programovaní  minutáž: 25:32

rtvs kodu

 

2. ročník Kodu Cup Propozície

Spoločnosť Microsoft Slovakia a ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga Trstená organizuje druhý ročník súťaže v programovaní Kodu CUP 2015/2016.

Po úspešnom nultom ročníku 2013 a prvom ročníku 2014 Kodu Cup organizujeme už druhý ročník v rámci Slovenska a Česka v programovaní hier Kodu CUP.

Cieľ:

Špecializovaný program Kodu Game Lab je od spoločnosti Microsoft. Cieľom je prebudiť  u žiakov tvorivé schopnosti. Ponúknuť priestor pre kreativitu a realizáciu ich fantázie. Vytvorili vlastnú hru, určiť jej pravidla a definovali zložité podmienky fungovania sveta Kodu na základe princípu jednoduchého programovania objektov.

Podmienky súťaže:

Termín prihlásenia:

Od 7.12. 2015 do 21. 12. 2015

Prihlásiť školu môžete vyplnením prihlasovacie online formulára

Veková kategória:

 1. Kategória: žiaci 1.-4. ročníka ZŠ a osemročných gymnázií po kvartu
 2. Kategória: žiaci 5.-6. ročníka ZŠ a osemročných gymnázií po kvartu
 3. Kategória: žiaci 7.-9. ročníka ZŠ a osemročných gymnázií po kvartu

Časový harmonogram súťaže

 • december 2015 ukončenie registrácie
 • december/ január 2016 programovanie hier na školách
 • webinár: Ako pracovať v prostredí KODU
 • január 2016 vyhodnotenie hier na školách, odoslanie finálových hier
 • január 2016 finálový deň Codu CUP Microsoft Bratislava

Programovanie hier a výber finalistov

Žiaci sa na hodinách informatiky oboznámia s programom KODU a vyberú si aký typ hry chcú programovať. Pre inšpiráciu ponúkame galériu finálových hier z 1. ročníka CODU CUP 2015.

https://sway.com/0NUBY5ZdcZVZT7ou

Na tejto stránke  nájdete aj návody ako začať s programovaním v prostredí Kodu Game Lab.

https://koduslovak.wordpress.com/

Pre začiatočníkov a školy ktorým je prostredie Kodu neznáme zorganizujeme webinár, kde sa naučia základom ako programovať v tomto prostredí.

Koncom januára 2016 žiaci hry odprezentujú na svojej škole. Zodpovedný pedagóg na danej škole zostaví komisiu, ktorá vyberie za každú kategóriu jedného finalistu.

Do 25. januára 2016 sa víťazné hry s popisom autora  vyexportované z programu KODU odošlú v prílohe na emailovú adresu: peter.pallo@zsdilong.sk

 

 1. februára 2016 zverejníme na stránke súťaže https://koduslovak.wordpress.com/ všetky finálové hry ktoré nám budú odoslané z prihlásených škôl. Zároveň zverejníme mená škôl a finalistov, ktorí postupujú do Bratislavy.

Títo finalisti sa v termíne  9. február 2016 stretnú v priestoroch spoločnosti Microsoft v Bratislave, kde sa uskutoční finálový deň Kodu Cup 2016 a oceňovanie najlepších hier. Víťaz každej kategórie získa hlavnú cenu XBOX 360.

Kritéria hodnotenia

Pri hodnotení hier KODU sa bude prihliadať na nápaditosť hry, grafické spracovanie ostrova, náročnosť programovania, cieľ hry, herná stratégia, celkový herný dojem a bezchybnosť naprogramovaných úkonov.

Kontakt:

Koordinátor

Mgr. Peter Pallo

ZŠ R. Dilonga Trstená

Email: peter.pallo@zsdilong.sk

Tel.: 00421 905 9137 19

Kodu s robotmi…

Cieľom hry je získať jablko, no najskôr sa musí k nemu prerúbať a  prebojovať cez les.

Tvorca hry: Mirka Mamirová 4.A

Stiahnuť hru

Bez názvu

Kodu a jablko

Popis hry sa dozvieš pri jej spustení, nechaj sa prekvapit 🙂

Tvorca hry: Sára papanová

Stiahnuť hru:

Bez názvu

Preži na ostrove s KODU

Popis hry a ovládanie sa ti spustí pri hre…

Tvorca hry Filip Lukačka

Stiahnuť hru.

Bez názvu

Znič továrne s KODU

Popis hry je pri spustení…

Tvorca hry: Kristián Tomek 4.A

Stiahnuť hru

Bez názvu