Monthly Archives: september 2019

Sponzori a partneri súťaže

Ďakujeme:

 

 

Spúšťame 4. ročník KODU CUP

ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga Trstená a spoločnosť Microsoft Slovakia organizujú  štvrtý ročník súťaže v programovaní Kodu CUP 2019.

Prihlásiť sa môžete do 31. októbra 2019 na tejto adrese.

Propozície súťaže

 

Propozície KODU CUP 2019

ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga Trstená a spoločnosť Microsoft Slovakia organizujú  štvrtý ročník súťaže v programovaní Kodu CUP 2019.

Cieľ:

Špecializovaný program Kodu Game Lab je od spoločnosti Microsoft. Cieľom je prebudiť  u žiakov tvorivé schopnosti. Ponúknuť priestor pre kreativitu a realizáciu ich fantázie. Vytvorili vlastnú hru, určiť jej pravidla a definovali zložité podmienky fungovania sveta Kodu na základe princípu jednoduchého programovania objektov.

Zadanie súťaže

Vytvor vlastnú hru v Kodu Game Lab a urč jej pravidlá.

Podmienky súťaže:

Termín prihlásenia:

Od 1.10. 2019 do 31. 10. 2019

Prihlásiť školu môžete vyplnením prihlasovacie online formulára

Veková kategória:

 1. Kategória: žiaci 1.-4. ročníka ZŠ a osemročných gymnázií po kvartu
 2. Kategória: žiaci 5.-6. ročníka ZŠ a osemročných gymnázií po kvartu
 3. Kategória: žiaci 7.-9. ročníka ZŠ a osemročných gymnázií po kvartu

Časový harmonogram súťaže:

 • október 2019 registrácia škôl
 • október- december 2019 programovanie hier na školách
 • online webinár: Ako pracovať v prostredí KODU
 • december 2019 vyhodnotenie hier na školách, odoslanie finálových hier
 • december 2019 registrácia finalistov
 • december 2019 finále a vyhodnotenie Codu CUP Kino MIER Trstená

Programovanie hier a výber finalistov

Žiaci sa na hodinách informatiky oboznámia s programom KODU a vyberú si aký typ hry chcú programovať. Pre inšpiráciu ponúkame galériu finálových hier z 1. ročníka CODU CUP 2015.

https://sway.com/0NUBY5ZdcZVZT7ou

Na tejto stránke  nájdete aj návody ako začať s programovaním v prostredí Kodu Game Lab.

https://koduslovak.wordpress.com/

Pre začiatočníkov a školy ktorým je prostredie Kodu neznáme zorganizujeme webinár, kde s naučia základom ako programovať v tomto prostredí.

Do 6. decembra zodpovedný pedagóg na danej škole zostaví komisiu, ktorá vyberie za každú kategóriu jedného finalistu. Víťazné hry za školu s popisom autora  vyexportované z programu KODU odošlú v prílohe na emailovú adresu: peter.pallo@zsdilong.sk.

  Študent nominovaný do finále odovzdá:

 • vyexportovanú hru z prostredia Kodu Game Lab
 • dokument s cieľom hry a pravidlami hry
 • video, ktoré študent nahrá tak, že dá snímať obrazovku, prevedie nás hrou a zároveň aj nahrá komentár k hre a pravidlám, ktoré vytvoril. Maximálna dĺžka videa pre jednotlivé kategórie je nasledovná:
  • 1.kategória: 2:00 min
  • 2.kategória: 2:30 min
  • 3.kategória: 3:00 min

VIDEO pošle cez link na youtube.

 1. decembra 2019 zverejníme na stránke súťaže https://koduslovak.wordpress.com/ všetky finálové hry ktoré nám budú odoslané z prihlásených škôl. Zároveň zverejníme mená škôl a finalistov, ktorí zvíťazili.

Finálový deň

Víťazi budú 13. decembra 2019 pozvaní na ocenenie. Vyhodnotenie bude v Trstenej a to v KINE MIER o 11.00. Odprezentujú svoju finálovú hru a prevezmú si hlavnú cenu. Na tento finálový deň budú pozvaní víťazi súťaže. Víťaz každej kategórie získa hlavnú cenu XBOX ONE.

Kritéria hodnotenia

Pri hodnotení naprogramovaných hier sa bude prihliadať na:

 • grafické spracovanie prostredia,
 • náročnosť a funkčnosť programovacích úkonov,
 • herná stratégia, dodržanie pravidiel a cieľa hry,
 • vysvetlenie postupu súťažiaceho a predstavenie hry,
 • celkový dojem.

 

Kontakt:

Mgr. Peter Pallo

ZŠ R. Dilonga Trstená

Email: peter.pallo@zsdilong.sk

Tel.: 00421 905 9137 19